Beslutningsdygtighed

The Quorum, latin beslutningsdygtig, er andelen eller antallet af deltagere, der kræves for et møde i et kollegium, især parlamentarisk, kan begynde, eller formelt vedtage en gyldig beslutning.

Kilde

Det opstod i en gammel britisk domstol Justices af beslutningsdygtig, hvis medlemmer handlede i solidaritet, således at en beslutning om at være gyldig, skal mindst en af ​​dem være til stede. Kroppen medlem henvises til heri ved formlen beslutningsdygtig vos unum volemus esse, der betyder "af hvem I ønskede en.«

Ansøgning

Spanien

1 og 2 i artikel 79 i den spanske forfatning fra 1978 er eksempler på kvorum:

Begge punkter er nødvendige quorum i første kvorum er forpligtet til at støtte en beslutning, mens det i det andet det nødvendige for gyldigheden af ​​en aftale flertallet er sikret.

Punkt 1 i artikel 26 i lov 30/1992 af 26. november om den retlige ordning for offentlige forvaltninger og den fælles administrative procedure giver på sin side, hvilke betingelser der skal opfyldes af et kollegium for at begynde sine møder :

USA

I henhold til artikel En af forfatningen for De Forenede Stater, Repræsentanternes Hus og Senatet kræver beslutningsdygtig et simpelt flertal af deres medlemmer. Senatet har det yderligere krav i forordningerne om "et flertal af valgte rettidigt og efter at have taget i ed medlemmer."

Forrige artikel Berkshire
Næste artikel Blæk Cartridge