Chloropren

Chloropren er den almindelige betegnelse for den organiske forbindelse 2-chlor-1,3-butadien, med en molekylformel C4H5Cl. Den molekylære struktur er vist i fanen. Det anvendes som monomer i produktionen af ​​polychloropren syntetisk gummi. Polychloropren er også kendt som Neopren, det varemærke, hvorunder DuPont blev udviklet og i øjeblikket markedsfører.

Produktion af chloropren

Indtil 1960 er chloropren produceret af acetylen syntese. I denne syntese, hydrogenchlorid og acetylen reagerer ved:


Denne syntese har nogle ulemper såsom højt energiforbrug og høj indledende investering kræves.

Den moderne syntese af chloropren fra alle producenter, der bruger butadien forskelligt. Et chloratom sættes til 1,3-butadien til dannelse af 3,4-dichlor-1-buten. Efterfølgende et hydrogenatom ved 3-stillingen og et chlor- 4 og HCl fjernes, og en dobbeltbinding mellem carbonatomer 3 og 4 af molekylet til dannelse af chloropren dannes.

Anvendelser og applikationer

På grund af deres høje mekaniske egenskaber af resistivitet, resistivitet for vejrlig og kemisk tilsætningsstof chloropren anvendes til:

- Gøre hynder i solen. - Produktion og / eller coatede rør til kemikalier bære røret. - Investering elektriske kabler.

Forrige artikel Carlos Fernando de France
Næste artikel CAB International