Episcopal School

Biskoppelige skole eller college af biskopper er det sæt af alle biskopperne i fællesskab med den romerske pave, som er sit hoved; den episkopale College er, med sit hoved og aldrig uden dette hoved, den højeste myndighed i den katolske kirke og er et kollegialt organ baseret på fælles modtagelse af sakramente hellige ordrer i sin fulde udstrækning i den apostoliske succession og ydeevne fælles nadver garanteret af den pavelige samtykke til de særlige tiltag i de enkelte biskop.

Den effekt af College of biskopper over hele Kirken er højtideligt udøves i økumenisk koncil og som regel gennem fælles indsats spredt over hele verden, fremmet eller frit accepteret som sådan af den romerske pave, så det bliver biskopper i en virkelig kollegial handling. De er også eksklusive beføjelser paven, i den episkopale College, identificere og fremme de tilstande, hvor dette organ er at kollegialt udøve sin funktion for hele Kirken, og indkalde til et økumenisk råd, personligt eller præsidere gennem andre, overførsel, suspendere eller opløse den og godkende sine dekreter. Alle biskopper, der er medlemmer af kollegiet af biskopper, og kun de, har ret og pligt til at deltage i økumeniske Råd med deliberative afstemning. Så hvis nogen biskop ikke længere er i fællesskab med paven eller andre biskopper, ikke længere en del af denne skole, og derfor mister retten til at deltage og stemme på et økumenisk koncil.

Alt om den episkopale College lovgivet i kanoniske lov 1983 Bog II, del II, afsnit I, kapitel 1, artikel 2, cc. 336-341.

Forrige artikel Erwin Ramsdell Goodenough
Næste artikel Enya