Eurojust

FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
05-03-2018 Jonas Steen E

Eurojust er EU-organ med ansvar for at styrke det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne gennem vedtagelse af strukturelle foranstaltninger til at fremme en bedre koordinering af efterforskning og retsforfølgning, der berører mere end én medlemsstat.

Dens hovedsæde i Haag.

Mål

  • Fremme og forbedre koordineringen mellem de kompetente myndigheder med hensyn til efterforskning og retsforfølgning i medlemsstaterne.
  • Forbedre samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, at lette den gensidige retshjælp og efterkomme anmodninger om udlevering.
  • Støtte de kompetente myndigheder til at øge effektiviteten af ​​efterforskning og retsforfølgning.

Historie

Eurojust blev oprettet af Rådet for Den Europæiske Union den 28. februar 2002 på grundlag af forelagt på Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 1999 udkast.

Michael G. Kennedy var den første præsident for agenturet siden starten frem til november 2007, hvor han blev efterfulgt af José Luis Lopes da Mota. Lopes da Mota blev efterfulgt af briten Aled Williams, og det af den belgiske Michèle Connix.

EPPO

Artikel 86 i Lissabon-traktaten, at at bekæmpe lovovertrædelser, der skader Fællesskabets finansielle interesser, EU, kan Rådet oprette ved hjælp af forordning efter en særlig lovgivningsprocedure, en europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter godkendelse fra Europa-Parlamentet.

Eurojust er derfor kimen af ​​EPPO.